Πλατεία Εμπορείου

Εύφημη Μνεία

Το παρόν project αφορά συμμετοχή στον Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισμό Μικρής Κλίμακας "Ανάκτηση – ανάδειξη χώρου διεύρυνσης των οδικών αξόνων ∆. Σολωμού – Μ. Αλεξάνδρου και του ∆ημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π. 210" του Δήμου Σερρών και έλαβε Εύφημη Μνεία.

Ανάλυση

Η πλατεία Εμπορίου και η περιοχή σε άμεση γειτνίαση με αυτή, αποτελούν ένα χαρακτηριστικό δείγμα δημόσιου αστικού χώρου της σύγχρονης ελληνικής πόλης, όπως αυτός διαμορφώθηκε στο πέρασμα των τελευταίων δεκαετιών μέσα από μια διαρκή αντιπαραβολή προβλημάτων και δυναμικών, λιγότερο ή περισσότερο λανθανουσών.

Στόχος της πρότασης είναι να μεταμορφωθεί εκ νέου η περιοχή μελέτης σε αυτό που πραγματικά πρεσβεύει, μέσα από μια διττή συνθήκη, όπως αυτή απορρέει από το ίδιο το όνομα της:
-την ανασυγκρότηση του δημόσιου χώρου, της «Πλατείας»
-την αποκρυστάλλωση μιας εύληπτης αστικής ταυτότητας, αυτής της «Πλατείας Εμπορίου» των Σερρών, όπως μεταφράζεται στο πλαίσιο του σύγχρονου τοπίου της πόλης.

Plateia_emporeiou_tomi

Με κοινό γνώμονα την λειτουργικότητα, την αισθητική, την πρωτοτυπία και τον πιλοτικό χαρακτήρα, τα προτεινόμενα μέτρα οργανώνονται σε τέσσερις δέσμες, βάσει του επιμέρους στόχου που η κάθε μία καλείται να επιτελέσει:

1. Ανάκτηση του δημόσιου χώρου από τον πεζό – πολίτη
2. Απόδοση ταυτότητας στο δημόσιο χώρο μέσω του σχεδιασμού του αστικού εξοπλισμού.
3. Βιοκλιματική αναβάθμιση και οικολογική ισορροπία.
4. Αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων – Ανάδειξη της ψηφιακής διάστασης του δημόσιου χώρου.
ας

oikodomi
ompreles
parking
  • Συνεργάτες

  •  Βασίλης Κομίνιας
  •  Βασίλης Χαριστός
  •  Ευθύμης Χαραλαμπίδης
  • Πληροφορίες

  • Ολοκλήρωση: 2015
  • Διάκρηση: Εύφημη Μνεία
Banner ESPA_orizontio

Λαζαρίδης Αλέξανρος Αριχτέκτων Μηχανικός | Μεταμορφώσεως - Κοτυώρων 38 |info@domore.gr | Do More Architecture Studio