Μοντέρνα Μονοκατοικία

Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης

Image8

Η παρούσα μελέτη αφορά τη δημιουργία μίας μοντέρνας κατοικίας στην Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης συνολικής έκτασης 115μ². Οι κύριοι χώροι της κατοικίας εξελίσσονται σε 2 επίπεδα. Στο ισόγειο οι χώροι διημέρευσης και στον όροφο τα δωμάτια της κατοικίας. Στο κτίριο κυριαρχεί ο απλός και μοντέρνος σχεδιασμός, με γήινες αποχρώσεις και φυσικά υλικά.

Εξαδακτύλου 15
Εξαδακτύλου 15
IMG_9588.jpeg
IMG_9611.jpeg
Εξαδακτύλου 15
  • Ολοκλήρωση: 2021
  • Εμβαδό διαμερίσματος 115τμ
  • Περιοχή: Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης
Banner ESPA_orizontio

Λαζαρίδης Αλέξανρος Αριχτέκτων Μηχανικός | Μεταμορφώσεως - Κοτυώρων 38 |info@domore.gr | Do More Architecture Studio