Κοζάνη Χ4 | Πυρίνες αστικής φύσης

Εύφημη Μνεία

Το παρόν project αφορά συμμετοχή στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με τίτλο "Κοζάνη x4" και διακρίθηκε μετά επαίνου (εξαγορά). Σε αναζήτηση μιας λύσης που θα ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα δεδομένα της Κοζάνης, η συγκεκριμένη πρόταση επιχειρεί να ανασυνθέσει ένα σύνολο τυπικών οικοδομικών τετραγώνων σε μια νέα οικοδομική ενότητα, προβάλλοντας σε επίπεδο γειτονιάς τα βασικά δομικά στοιχεία του ιστού της πόλης – τη δυναμική του ανάπτυξη γύρω από έναν ιστορικό πυρήνα και την προσαρμογή του στο ανάγλυφο.

Λύση

Η λύση που προτείνεται στηρίζεται στην ενεργοποίηση εν δυνάμει αστικών πυρήνων ακάλυπτων χώρων, αδόμητων οικοπέδων για κάθε νέα οικοδομική ενότητα, οι οποίοι λειτουργούν ως αρθρώσεις για τη δημιουργία ενός δικτύου πεζοδιαδρομών στο σύνολο του ιστορικού κέντρου και τη διασύνδεση των υφιστάμενων αστικών πυρήνων πλατείες και χώρους πρασίνου.
tomi_fixed_4_DxO

Με κοινό γνώμονα την λειτουργικότητα, την αισθητική, την πρωτοτυπία και τον πιλοτικό χαρακτήρα, τα προτεινόμενα μέτρα οργανώνονται σε τέσσερις δέσμες, βάσει του επιμέρους στόχου που η κάθε μία καλείται να επιτελέσει:

1. Ανάκτηση του δημόσιου χώρου από τον πεζό – πολίτη
2. Απόδοση ταυτότητας στο δημόσιο χώρο μέσω του σχεδιασμού του αστικού εξοπλισμού.
3. Βιοκλιματική αναβάθμιση και οικολογική ισορροπία.
4. Αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων – Ανάδειξη της ψηφιακής διάστασης του δημόσιου χώρου.
ας

sketch_1
sketch_2
sketch_3
sketch_4
  • Συνεργάτες

  •  Βασίλης Κομίνιας
  •  Βασίλης Χαριστός
  •  Ευθύμης Χαραλαμπίδης
  • Πληροφορίες

  • Ολοκλήρωση: 2014
  • Διάκρηση: Εξαγωρά
Banner ESPA_orizontio

Λαζαρίδης Αλέξανρος Αριχτέκτων Μηχανικός | Μεταμορφώσεως - Κοτυώρων 38 |info@domore.gr | Do More Architecture Studio