Αστικές Ρεματιές

Δημιουργία & Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων και Ανάδειξη Χώρων.

Το παρόν project αφορά συμμετοχή στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών του Δήμου Θεσσαλονίκης με τίτλο 'Δημιουργία & Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων και Ανάδειξη Χώρων «Τοπόσημου» στην αστική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης.Η περιοχή επέμβασης αποτελείται από μια σειρά πράσινων, ελεύθερων χώρων, με τη μορφή μικρών πάρκων, που διεισδύουν στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων από τη διασταύρωση των οδών Κ. Καραμανλή, Μ. Μπότσαρη και Κωνσταντινουπόλεως έως αυτή των οδών Σόλωνος, Γαμβέτα και Δ. Μητροπούλου.

Ανάλυση

 Η προβληματική εικόνα που εμφανίζει σήμερα αλλά και η αδρανής, προς το παρών, δυναμική της αποτελούν τους κύριους λόγους επιλογής της περιοχής. Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκεται η ιδέα της αναβίωσης του ρέματος στην αντίληψη του χρήστη του χώρου. Η επέμβαση οργανώνεται σε μια σειρά από επίπεδα, κάθε ένα σε αναφορά με το αντίστοιχο χαρακτηριστικό στοιχειό ενός φυσικού ρέματος.

 Η κυρίως πεζοδιαδρομή ελίσσεται ανάμεσα στον αστικό ιστό και τη βλάστηση προσομοιάζοντας στη ροή του νερού, ενώ οριοθετείται από καθιστικά και ξύλινα deck που παραπέμπουν στις πέτρες και τους ξύλινους κορμούς στις όχθες του ρέματος.

final%202

 Η βλάστηση, υφισταμένη και προτεινόμενη, αποτελεί βασικό εργαλείο επέμβασης στο χώρο με καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη της αντιληπτικής αναβίωσης του ρέματος. Η χαμηλή βλάστηση χρησιμοποιείται προκειμένου να δώσει την αίσθηση ενός χώρου που προσομοιάζει στο φυσικό, 

δημιουργώντας μια σειρά από μικροενδιαιτήματα που ενισχύουν την βιοποικιλότητα και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. Αγρωστώδη και υδρόφιλη βλάστηση φωτίζονται κατά μήκος της διαδρομής σηματοδοτώντας την πορεία του άλλοτε ρέματος.

final%204

Πολυετείς πόες και άλλα λιβαδικά είδη σχηματίζουν πολύχρωμες μάζες σε ανοιχτά, φωτεινά σημεία ενώ τους χώρους κάτω από τα φυλλώματα των δέντρων με περιορισμένο φωτισμό καταλαμβάνουν φτέρες και σκιόφιλα είδη.

final%203
final%207
final%206
  • Συνεργάτες

  •  Βασίλης Κομίνιας
  •  Βασίλης Χαριστός
  • Πληροφορίες

  • Ολοκλήρωση: 2013
Banner ESPA_orizontio

Λαζαρίδης Αλέξανρος Αριχτέκτων Μηχανικός | Μεταμορφώσεως - Κοτυώρων 38 |info@domore.gr | Do More Architecture Studio